Adem en stem

Stemproblemen kunnen veroorzaakt worden door lichamelijke problemen zoals stemplooiverlamming of strottenhoofdkanker, maar ook verkeerd stemgebruik. De stem klinkt dan te hees, te schor, te zacht, te hard, te laag of te hoog.

Verkeerd gebruik van de stem kan zelfs lichamelijke afwijkingen tot gevolg hebben, zoals stemplooiknobbels. Als gevolg daarvan kan het spreken zelfs pijn opleveren en vermoeiend zijn.

Veel beroepssprekers (leerkrachten, zangers, acteurs) krijgen in hun loopbaan te maken met stemstoornissen. Jonge kinderen kunnen last hebben van een hese stem door bijvoorbeeld verkeerd stemgebruik of verkeerde stemhygiëne.

Ook kan een verkeerde ademhaling voor problemen zorgen. De ademhaling kan te oppervlakkig zijn of te snel, waardoor het gevoel kan ontstaan niet lang op een adem te kunnen spreken.

Ademhalings- en stemproblemen kunnen goed behandeld worden. U kunt uw kind of uzelf direct aanmelden via het aanmeldformulier.

Op onderstaande websites vindt u meer informatie:

KNO
Stemklachten
Hyperventilatie