Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden of online via het aanmeldformulier. Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, wordt altijd gevraagd waarom logopedische behandeling nodig is. Als er al extra informatie aanwezig is van bijvoorbeeld eerdere behandeling, onderzoek in het ziekenhuis, een Audiologisch Centrum of Kentalis vragen wij u deze gegevens mee te nemen naar de eerste afspraak bij ons in de praktijk.