Auditieve vaardigheden (gehoor)

Er is sprake van problemen met de luistervaardigheid wanneer het gehoor in orde is, maar de informatie niet goed wordt verwerkt. Dit kan zich onder andere uiten in een slecht auditief geheugen, moeite met het verstaan van personen die snel praten of moeite met het verstaan van anderen in een rumoerige ruimte.

Kinderen kunnen ook moeite hebben met het filteren van de informatie; scheiden van hoofd- en bijzaken in auditief aangeboden boodschappen is dan moeilijk voor hen. Ook bij het hakken en plakken of het uitvoeren van opdrachten in de klas kunnen problemen optreden. De oorzaak hiervan is niet altijd aanwijsbaar. De gevolgen zijn leer-, communicatie- en gedragsproblemen.

Auditieve vaardigheden kunnen door training en oefeningen sterk verbeteren. U kunt uw kind of uzelf direct aanmelden via het aanmeldformulier.