Auditieve vaardigheden (gehoor)

Er is sprake van problemen met de luistervaardigheid wanneer het gehoor in orde is, maar de informatie niet goed wordt verwerkt. Dit kan zich onder andere uiten in een slecht auditief geheugen, moeite met het verstaan van personen die snel praten en moeite met het verstaan van anderen in een rumoerige ruimte. De oorzaak hiervan is niet altijd aanwijsbaar. De gevolgen zijn leer-, communicatie- en gedragsproblemen.

Auditieve vaardigheden kunnen door trainingen en oefeningen sterk verbeterd worden. U kunt uw kind of uzelf direct aanmelden via het aanmeldformulier.

Op deze websites kunt u informatie vinden over auditieve vaardigheden:

www.logopedie.nl/site/auditieve_verwerkingsproblemen
Auditieve verwerking bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.Erwin Baas.pdf
www.locaties.auris.nl/Behandelprogramma.aspx