Stotteren / Broddelen

Stotteren is een stoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken of het blokkeren bij het op gang komen van de klank. De spraakklanken kunnen er dan met veel moeite worden uitgeperst.

Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren en, belangrijker nog, het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de cliënt omlaag brengen. Daarom is het van belang om op tijd naar de logopedist te gaan bij het opmerken van stotter-klachten.

Broddelen is een stoornis in het spreken, die zich uit als een niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak.
Vaak is het een combinatie van de volgende factoren: een slappe uitspraak, hoog spreektempo, in elkaar schuiven van woorden, woorden niet volledig uitspreken, lettergrepen overslaan, herhalen van woorden en klanken, gebruik van stopwoorden en/of starters, veel versprekingen, goed beginnen en dan sneller gaan, lettergrepen overslaan en monotoon spreken.
Doordat men zijn eigen spreken niet goed kan beoordelen kan men zichzelf niet corrigeren.

Met verschillende oefeningen kan het stotteren of broddelen sterk verminderen of zelfs verdwijnen. U kunt uw kind of uzelf direct aanmelden via het aanmeldformulier.

Op onderstaande websites vindt u meer informatie:

Stotteren
Belangenvereniging stotteren
Stottercentra
Stotteren en Broddelen
SLS (Screeningslijst Stotteren)

Over broddelen vindt u hier meer informatie:

Stotteren en Broddelen
Broddelen
Te snel voor woorden
Broddelen België