Afmelden

Als u verhinderd bent dient u een geplande afspraak ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Uzelf of uw kind afmelden kan telefonisch, eventueel door een bericht achter te laten op het antwoordapparaat. Afmeldingen via e-mail of Facebook worden niet geaccepteerd. Voor een behandeling op maandag geldt afmelden op de vrijdag van te voren.

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden (ongeacht de reden) in rekening gebracht. Hierbij wordt het NZA tarief van € 40,05 bij de cliënt zelf in rekening gebracht. Deze rekening kan niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.