Taal

Bij een taalstoornis kan het zijn dat iemand zijn gedachten niet meer kan omzetten in woorden, zinnen of een verhaal. Er kunnen problemen zijn met het taalbegrip, met de zinsbouw of grammatica, met de woordenschat of met het gebruiken van taal. Taalproblemen kunnen voorkomen bij zowel kinderen als volwassenen. Kinderen kunnen om verschillende redenen een achterstand hebben in de taalontwikkeling of een andere taalontwikkeling hebben dan hun leeftijdsgenootjes. Bij volwassen kunnen taalproblemen ontstaan als er neurologische problemen zijn, bijvoorbeeld na een beroerte of bij dementie. De taalproblemen kunnen zich onder andere uiten in problemen met taalbegrip, grammatica en woordenschat.

Voorbeelden van problemen met de taal:

– Weinig woorden kennen
– Geen goede zinnen kunnen maken
– (Nog) niet spreken
– Niet op woorden kunnen komen
– Moeite hebben met figuurlijk taalgebruik
– Niet chronologisch kunnen vertellen
– Moeilijk kort en bondig kunnen vertellen

Gelukkig zijn taalproblemen goed te behandelen. Via het aanmeldformulier kunt u uw kind of uzelf aanmelden.

Wilt u meer weten over taal en taalproblemen? Neem dan eens een kijkje op een van onderstaande websites.

TOS
Dysfasie
Taalsite
Stichting Taalhulp
Hersenletsel
Spreekt voor zich
Kentalis
Zorgwijzer beroerte