Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een logopedisch onderzoek of behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist (orthodontist). Als uw kind verwezen wordt op advies van het consultatiebureau, schoolarts of op advies van de leerkracht zult u ook eerst een verwijsbrief bij uw (huis)arts moeten aanvragen. U kunt hierbij de brief die u hebt gekregen van de GGD gebruiken. Het is fijn als u informatie van alle verwijzers (leerkrachten, artsen) mee kunt nemen bij uw eerste bezoek aan ons.

U kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen sprake van een medisch probleem en u kunt dan zonder verwijzing contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld: het verbeteren van de verstaanbaarheid bij meertaligheid of het verminderen van dialect in de uitspraak.